Anne-Marie och Håkan hälsar dig välkommen till
vår gemensamma startsida
Här kan du välja att gå vidare till hemsidan för Anne-Maries företag
Här kan du välja att gå vidare till hemsidan för Håkans företag

Wallenthin Consulting
Wallenthin
Consulting
Konsult- och utbildningsverksamhet inom projektledning och IT
Är du intresserad av hennes verksamhet som
certifierad Ljusbärare healer - tryck på

healing


Håkans företag

Wallenthin Consulting

har upphört


Anne-Maries företag

Tillvarata

har upphört